Giant K. - گزارش ایمنی آزمون

مغناطیسی اپوکسی (گنبد)

مغناطیسی اپوکسی (گنبد)

سطح اپوکسی می تواند چشم ها را با بازتاب نور بیشتر جذب کند.

بیش
انبار مواد مغناطیسی

انبار مواد مغناطیسی

هیئت مدیره ذخیره سازی مغناطیسی می تواند تایید شود، مانند کلیپ اتصال دهنده، ناخن گیر و دیگر موارد فلزی. پشت دانشکده ذخیره سازی مغناطیسی چسبنده تکرار می شود، آسان است که برداشته شود.

بیش
Giant K. Innovation Co., Ltd. تامین کننده آهنربا تایوان و تولید کننده با بیش از 34 سال experence. غول K. نوآوری باعث می شود شما غول های چشمگیر در صنایع خود را با حق بیمه نوآورانه و هدیه.

گزارش ایمنی آزمون

توسط تست TCC تایید شده است